Yksilö- ja ryhmävalmennusta, esimiestyön kehittämistä ja muutosjohtamista

Muutos synnyttää johtamisongelmia

Toiminnan muutokset aiheuttavat johtamishaasteita. Ongelmien taustalla vaikuttavat usein epäselvä ymmärrys uudistustarpeesta, tavoitteiden ristiriitaisuus sekä erilainen käsitys muutoksen toteuttamisen edellyttämästä ajasta. Haasteet voivat näyttäytyä johtoryhmän toimintaan liittyvinä yhteistyön ongelmina, keskijohdon sitoutumisessa tai operatiivisesti suorana muutosvastarintana ja alisuoriutumisena.

Hippocampus-palvelut

Kaikki palvelut voidaan toteuttaa etänä tai kasvokkain.

Johdon coaching/työnohjaus

Johdon coaching/työnohjauksessa tutkitaan, tiedostetaan ja otetaan aktiiviseen käyttöön osaamisalueita ja voimavaroja
Lue lisää

Erityistä luottamuksellisuutta vaativat selvitykset

Toisinaan johtamisen tueksi tarvitaan ulkopuolisen tuottama objektiivinen tilannekuva.
Lue lisää

Kehitä valmentajan taitojasi esimiestyössä

Miten saada ihmisten nenät näyttämään samaan suuntaan?
Lue lisää

Ongelmia ratkaiseva esimies

Mistä työyhteisön ongelmat syntyvät?
Lue lisää

Pomo puun ja kuoren välissä

Mitkä ovat uuden esimiehen sudenkuopat?
Lue lisää

Muutosjohtamisen savottalista

Miten suunnittelet onnistuneen muutoksen?
Lue lisää

Miten johdetaan, kun alaisena on esimies?

Miten eri rooleissa toimivat esimiehet vievät toimintaympäristön muutoksesta johdetun strategian käytäntöön? Miten varmistetaan asiakasrajapinnan ja johdon välisen tilannekuvan samankaltaisuus?
Lue lisää

Blogi

avaruus.jpg

Ihmisten johtaminen muutoksessa - WIMMA-webinaari 1.12.2020

Muutoksia tulossa? Virkistä muistiasi ja katso pääasioita ihmisten johtamisesta. Tallenne Teollisuuden digitaalinen uudistuminen WIMMA-webinaari 1.12.2020
Risto Havunen
Majakka.jpg

Alaisena esimies

Eri rooleissa toimivien esimiesten tehtävänä on viedä toimintaympäristön muutoksesta johdettu strategia käytäntöön. Strategisten kehityshankkeiden sisään on leivottu ajatus…
Risto Havunen