Miten johde­taan, kun alaisena on esimies?

Miten eri rooleissa toimivat esimiehet vievät toimintaympäristön muutoksesta johdetun strategian käytäntöön? Miten varmistetaan asiakasrajapinnan ja johdon välisen tilannekuvan samankaltaisuus?

Julkaistaan syksyllä 2021 myös kirjana,
Helsingin Kamari Oy 2021

Palvelun sisältöjä

  • Miten esimiesalaisten ajattelun ja toiminnan muutosta tuetaan kaikilla organisaatiotasoilla?
  • Organisatoristen avaintekijöiden tunnistaminen
  • Asiakasarvo toiminnan kehittämisen ajurina
  • Oikealla työkalulla oikeassa tilanteessa, muutosjohtamisen mallit
  • Johda uudistusta, johda esimiesalaistesi ajattelua

Blogi

avaruus.jpg

Ihmisten johtaminen muutoksessa - WIMMA-webinaari 1.12.2020

Muutoksia tulossa? Virkistä muistiasi ja katso pääasioita ihmisten johtamisesta. Tallenne Teollisuuden digitaalinen uudistuminen WIMMA-webinaari 1.12.2020
Risto Havunen
Majakka.jpg

Alaisena esimies

Eri rooleissa toimivien esimiesten tehtävänä on viedä toimintaympäristön muutoksesta johdettu strategia käytäntöön. Strategisten kehityshankkeiden sisään on leivottu ajatus…
Risto Havunen